freephototoday

Posts Tagged ‘สิ่งแวดล้อม

Free Stock Photography - Customer service agent
© Photographer | Agency: Dreamstime.com

CUSTOMER SERVICE AGENT
© Christopher Meder | Dreamstime.com

Description:
Customer service agent wearing wireless headset, on the phone

agent , asian , assistant , attractive , beautiful , business , call , center , communication , consultant , consultation , contact , conversation , corporate , customer , cute , environment , eurasian , female , friendly , happy , headphones , headset , helpdesk , helpful , helpline , hotline , internet , kind , office , online , operator , person , phone , professional , receptionist , representative , secretary , service , smile , speaking , staff , support , talking , telemarketing , telephone , telephony , woman , work , young ตัวแทน, เอเชีย, ผู้ช่วย, มีเสน่ห์, สวยงาม, ธุรกิจโทรศูนย์การสื่อสารที่ปรึกษาให้คำปรึกษา, ติดต่อ, การสนทนา, ลูกค้า, บริษัท , น่ารัก, สิ่งแวดล้อม, เอเชีย, หญิง, เป็นมิตร, ความสุข, หูฟัง, หูฟัง, ช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์, สายด่วน, ด่วน, Internet, ชนิด, สำนักงาน, ออนไลน์, ผู้ประกอบการ, บุคคล, โทรศัพท์, มืออาชีพพนักงานต้อนรับตัวแทนเลขานุการ, บริการ, รอยยิ้ม, การพูด, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน, การพูดคุยทางโทรศัพท์, โทรศัพท์, โทรศัพท์, หญิงที่ทำงานหนุ่มสาว

Free Stock Photography - Customer service agent
© Photographer | Agency: Dreamstime.com

CUSTOMER SERVICE AGENT
© Christopher Meder | Dreamstime.com

Description:
Customer service agent wearing wireless headset, on the phone

agent , asian , assistant , attractive , beautiful , business , call , center , communication , consultant , consultation , contact , conversation , corporate , customer , cute , environment , eurasian , female , friendly , happy , headphones , headset , helpdesk , helpful , helpline , hotline , internet , kind , office , online , operator , person , phone , professional , receptionist , representative , secretary , service , smile , speaking , staff , support , talking , telemarketing , telephone , telephony , woman , work , young ตัวแทน, เอเชีย, ผู้ช่วย, มีเสน่ห์, สวยงาม, ธุรกิจโทรศูนย์การสื่อสารที่ปรึกษาให้คำปรึกษา, ติดต่อ, การสนทนา, ลูกค้า, บริษัท , น่ารัก, สิ่งแวดล้อม, เอเชีย, หญิง, เป็นมิตร, ความสุข, หูฟัง, หูฟัง, ช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์, สายด่วน, ด่วน, Internet, ชนิด, สำนักงาน, ออนไลน์, ผู้ประกอบการ, บุคคล, โทรศัพท์, มืออาชีพพนักงานต้อนรับตัวแทนเลขานุการ, บริการ, รอยยิ้ม, การพูด, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน, การพูดคุยทางโทรศัพท์, โทรศัพท์, โทรศัพท์, หญิงที่ทำงานหนุ่มสาว

Free Stock Photography - Farm animal
© Photographer | Agency: Dreamstime.com

FARM ANIMAL
© Paul Prescott | Dreamstime.com

Description:
Profile of goat and his goatie

animal , , antler , , aries , , barn , , barnyard , , beard , , beast , , bighorn , , billy , , billygoat , , cheese , , countryside , , curious , , dairy , , domestic , , environment , , expression , , farm , , fauna , , field , , fur , , furry , , goat , , goatie , , goaty , , grass , , hairy , , head , , headshot , , horn , , livestock , , mammal , , master , , milk , , nature , , old , , pasture , , pet , , portrait , , ram , , rural , , sacrifice , , scapegoat , , sheep , , shepard , , white , , wild , , wildlife , , wise , , wool สัตว์, เขากวาง, ราศีเมษ,, ยุ้งฉาง, ลานยุ้งข้าว,,, เครา,, สัตว์, Bighorn, Billy, billygoat, ชีส, ชนบท, ขี้สงสัย, นม, ประเทศ, สิ่งแวดล้อม, การแสดงออก , ฟาร์ม, สัตว์, เขต, ขน, ขน, แพะ,,, goatie, goaty, หญ้า, ขนหัว, headshot, ฮอร์น, ปศุสัตว์, เลี้ยงลูกด้วยนม, ต้นแบบ, นม, , ธรรมชาติ, เก่า, ทุ่งหญ้า, สัตว์เลี้ยง, ภาพบุคคล, ภาพ, RAM, ชนบท, เสียสละ, บาป,, แกะ,, Shepard,, สีขาว, ป่า, สัตว์ป่า,, ฉลาด, ขนสัตว์,

Free Stock Image - Macro. Ant
© Photographer | Agency: Dreamstime.com

MACRO. ANT
© Maria Sauh | Dreamstime.com

Description:
Close up of an ant. Taken with Canon EOS 20D.
ant antena ants antz bug busier busy close closeup concept ecology garden guard guardian home insect leaf macro nature nest organised player red safe small soldier strength yellow โฆษณา, สัตว์, มด, เสาอากาศ, พื้นหลัง, แบนเนอร์, สีดำ, หนังสือ, ข้อผิดพลาด, ผีเสื้อ, closeup, สอดคล้อง, ที่ครอบ, ทิศทาง, ระบบนิเวศต่อไปนี้แมลง, ขากรรไกร, ใบ, ขา, แมโคร, ธรรมชาติหลายรัง, การสั่งซื้อ องค์กร, รูปแบบ, ศัตรูพืช, pismire, โรงงาน, ไปรษณีย์, การลงโทษ, ถนน, แถว, เล็ก, ข้อความ, สังคม, สัมผัส, เส้นทาง, เขตร้อน, ชุด, ความสามัคคีขึ้นเดิน, ทหาร, วัชพืช, คนงาน, ป่า, การทำงาน
,
มด, arthropod, มีเสน่ห์, พื้นหลัง, สวยงาม, พฤกษศาสตร์สาขา, สดใส, ข้อผิดพลาด Buzz, closeup, สี, สีสัน, สาร, สัตว์, น่ารัก, สิ่งแวดล้อม, ตา, สัตว์, อาหาร, แตกง่าย, เสรีภาพ, สวน, หญ้าเขียว ขน, แมลง, ใบ, ขา, ชีวิต, แมโคร, ธรรมชาติ, กลางแจ้ง, สวน, ศัตรูพืช, พืช, สีแดง, พักผ่อน, ความเร็ว, ขนาดเล็ก, กระจาย, ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, แสงแดด, ขึ้น, สดใส, สัตว์ป่า, ป่า, ปีก

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Free Stock Image - Macro. Ant
© Photographer | Agency: Dreamstime.com

MACRO. ANT
© Maria Sauh | Dreamstime.com

Description:
Close up of an ant. Taken with Canon EOS 20D.
ant antena ants antz bug busier busy close closeup concept ecology garden guard guardian home insect leaf macro nature nest organised player red safe small soldier strength yellow โฆษณา, สัตว์, มด, เสาอากาศ, พื้นหลัง, แบนเนอร์, สีดำ, หนังสือ, ข้อผิดพลาด, ผีเสื้อ, closeup, สอดคล้อง, ที่ครอบ, ทิศทาง, ระบบนิเวศต่อไปนี้แมลง, ขากรรไกร, ใบ, ขา, แมโคร, ธรรมชาติหลายรัง, การสั่งซื้อ องค์กร, รูปแบบ, ศัตรูพืช, pismire, โรงงาน, ไปรษณีย์, การลงโทษ, ถนน, แถว, เล็ก, ข้อความ, สังคม, สัมผัส, เส้นทาง, เขตร้อน, ชุด, ความสามัคคีขึ้นเดิน, ทหาร, วัชพืช, คนงาน, ป่า, การทำงาน
,
มด, arthropod, มีเสน่ห์, พื้นหลัง, สวยงาม, พฤกษศาสตร์สาขา, สดใส, ข้อผิดพลาด Buzz, closeup, สี, สีสัน, สาร, สัตว์, น่ารัก, สิ่งแวดล้อม, ตา, สัตว์, อาหาร, แตกง่าย, เสรีภาพ, สวน, หญ้าเขียว ขน, แมลง, ใบ, ขา, ชีวิต, แมโคร, ธรรมชาติ, กลางแจ้ง, สวน, ศัตรูพืช, พืช, สีแดง, พักผ่อน, ความเร็ว, ขนาดเล็ก, กระจาย, ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, แสงแดด, ขึ้น, สดใส, สัตว์ป่า, ป่า, ปีก

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stock Photo - Ant mouind
© Photographer | Agency: Dreamstime.com

ANT MOUIND
© Jamie Hinojosa | Dreamstime.com

Description:
Photo of ant mound on dry earth

ants black brown bugs cracked desert dig dirt dry earth hard hot insect mound sand workers
โฆษณา, สัตว์, มด, เสาอากาศ, พื้นหลัง, แบนเนอร์, สีดำ, หนังสือ, ข้อผิดพลาด, ผีเสื้อ, closeup, สอดคล้อง, ที่ครอบ, ทิศทาง, ระบบนิเวศต่อไปนี้แมลง, ขากรรไกร, ใบ, ขา, แมโคร, ธรรมชาติหลายรัง, การสั่งซื้อ องค์กร, รูปแบบ, ศัตรูพืช, pismire, โรงงาน, ไปรษณีย์, การลงโทษ, ถนน, แถว, เล็ก, ข้อความ, สังคม, สัมผัส, เส้นทาง, เขตร้อน, ชุด, ความสามัคคีขึ้นเดิน, ทหาร, วัชพืช, คนงาน, ป่า, การทำงาน
,
มด, arthropod, มีเสน่ห์, พื้นหลัง, สวยงาม, พฤกษศาสตร์สาขา, สดใส, ข้อผิดพลาด Buzz, closeup, สี, สีสัน, สาร, สัตว์, น่ารัก, สิ่งแวดล้อม, ตา, สัตว์, อาหาร, แตกง่าย, เสรีภาพ, สวน, หญ้าเขียว ขน, แมลง, ใบ, ขา, ชีวิต, แมโคร, ธรรมชาติ, กลางแจ้ง, สวน, ศัตรูพืช, พืช, สีแดง, พักผ่อน, ความเร็ว, ขนาดเล็ก, กระจาย, ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, แสงแดด, ขึ้น, สดใส, สัตว์ป่า, ป่า, ปีก

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stock Photo - Businessman at an airport restaurent (overhead view)
© Photographer | Agency: Dreamstime.com

BUSINESSMAN AT AN AIRPORT RESTAURENT (OVERHEAD VIEW)
© Yuri Arcurs | Dreamstime.com

Description:
Businessman at an airport restaurent taking a break

ลักษณะ, มีเสน่ห์, ธุรกิจ, นักธุรกิจ, นักธุรกิจร้านกาแฟ, Caucasian, บริษัท , มั่นใจ, บริษัท , สิ่งแวดล้อม, บริหาร, ใบหน้า, แฟชั่น, แฟชั่นอย่างเป็นทางการเป็นมิตรที่ดีดูแลเป็นอย่างดี, ผู้ชาย, หล่อ, วิถีการดำเนินชีวิตมีความสุข, หา, เพศชาย ชาย, ชาย, ผู้ชาย, รูปแบบ, การสร้างแบบจำลอง, สำนักงาน, ผู้คน, ภาพบุคคล, มืออาชีพ, เซ็กซี่, เสื้อ, รอยยิ้ม, รอยยิ้ม, ทันสมัย, ทันสมัย, ความสำเร็จ, เหมาะกับ, ประสบความสำเร็จ, เทรนด์, เทรนด์, ขาว, สาว
appearance ,attractive ,business ,businessman, businesspeople, cafe, caucasian, company, confident ,corporate ,environment ,executive ,face ,fashion, fashionable, formal ,friendly ,good ,groomed, guy ,handsome ,happy, lifestyle, looking ,male ,man ,masculine ,men ,model ,modelling ,office ,people ,portrait ,professional ,sexy ,shirt ,smile ,smiling ,sophisticated ,stylish ,success ,successfull ,suit, trend ,,trendy ,white ,young,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Free Stock Photo - Worried Businessman
© Photographer | Agency: Dreamstime.com

WORRIED BUSINESSMAN
© Yuri Arcurs | Dreamstime.com

Description:
Worried Businessman

ลักษณะ, มีเสน่ห์, ธุรกิจ, นักธุรกิจ, นักธุรกิจร้านกาแฟ, Caucasian, บริษัท , มั่นใจ, บริษัท , สิ่งแวดล้อม, บริหาร, ใบหน้า, แฟชั่น, แฟชั่นอย่างเป็นทางการเป็นมิตรที่ดีดูแลเป็นอย่างดี, ผู้ชาย, หล่อ, วิถีการดำเนินชีวิตมีความสุข, หา, เพศชาย ชาย, ชาย, ผู้ชาย, รูปแบบ, การสร้างแบบจำลอง, สำนักงาน, ผู้คน, ภาพบุคคล, มืออาชีพ, เซ็กซี่, เสื้อ, รอยยิ้ม, รอยยิ้ม, ทันสมัย, ทันสมัย, ความสำเร็จ, เหมาะกับ, ประสบความสำเร็จ, เทรนด์, เทรนด์, ขาว, สาว
appearance ,attractive ,business ,businessman, businesspeople, cafe, caucasian, company, confident ,corporate ,environment ,executive ,face ,fashion, fashionable, formal ,friendly ,good ,groomed, guy ,handsome ,happy, lifestyle, looking ,male ,man ,masculine ,men ,model ,modelling ,office ,people ,portrait ,professional ,sexy ,shirt ,smile ,smiling ,sophisticated ,stylish ,success ,successfull ,suit, trend ,,trendy ,white ,young,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stock Images - Businessman turning down an offer
© Photographer | Agency: Dreamstime.com

BUSINESSMAN TURNING DOWN AN OFFER
© Yuri Arcurs | Dreamstime.com

Description:
Business sitaution. A businessman turns down an offer, in a restaurant.

ลักษณะ, มีเสน่ห์, ธุรกิจ, นักธุรกิจ, นักธุรกิจร้านกาแฟ, Caucasian, บริษัท , มั่นใจ, บริษัท , สิ่งแวดล้อม, บริหาร, ใบหน้า, แฟชั่น, แฟชั่นอย่างเป็นทางการเป็นมิตรที่ดีดูแลเป็นอย่างดี, ผู้ชาย, หล่อ, วิถีการดำเนินชีวิตมีความสุข, หา, เพศชาย ชาย, ชาย, ผู้ชาย, รูปแบบ, การสร้างแบบจำลอง, สำนักงาน, ผู้คน, ภาพบุคคล, มืออาชีพ, เซ็กซี่, เสื้อ, รอยยิ้ม, รอยยิ้ม, ทันสมัย, ทันสมัย, ความสำเร็จ, เหมาะกับ, ประสบความสำเร็จ, เทรนด์, เทรนด์, ขาว, สาว
appearance ,attractive ,business ,businessman, businesspeople, cafe, caucasian, company, confident ,corporate ,environment ,executive ,face ,fashion, fashionable, formal ,friendly ,good ,groomed, guy ,handsome ,happy, lifestyle, looking ,male ,man ,masculine ,men ,model ,modelling ,office ,people ,portrait ,professional ,sexy ,shirt ,smile ,smiling ,sophisticated ,stylish ,success ,successfull ,suit, trend ,,trendy ,white ,young,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stock Photography - Young businessman
© Photographer | Agency: Dreamstime.com

YOUNG BUSINESSMAN
© Juan David Ferrando | Dreamstime.com

Description:
Businessman standing in front of a building
ลักษณะ, มีเสน่ห์, ธุรกิจ, นักธุรกิจ, นักธุรกิจร้านกาแฟ, Caucasian, บริษัท , มั่นใจ, บริษัท , สิ่งแวดล้อม, บริหาร, ใบหน้า, แฟชั่น, แฟชั่นอย่างเป็นทางการเป็นมิตรที่ดีดูแลเป็นอย่างดี, ผู้ชาย, หล่อ, วิถีการดำเนินชีวิตมีความสุข, หา, เพศชาย ชาย, ชาย, ผู้ชาย, รูปแบบ, การสร้างแบบจำลอง, สำนักงาน, ผู้คน, ภาพบุคคล, มืออาชีพ, เซ็กซี่, เสื้อ, รอยยิ้ม, รอยยิ้ม, ทันสมัย, ทันสมัย, ความสำเร็จ, เหมาะกับ, ประสบความสำเร็จ, เทรนด์, เทรนด์, ขาว, สาว
appearance ,attractive ,business ,businessman, businesspeople, cafe, caucasian, company, confident ,corporate ,environment ,executive ,face ,fashion, fashionable, formal ,friendly ,good ,groomed, guy ,handsome ,happy, lifestyle, looking ,male ,man ,masculine ,men ,model ,modelling ,office ,people ,portrait ,professional ,sexy ,shirt ,smile ,smiling ,sophisticated ,stylish ,success ,successfull ,suit, trend ,,trendy ,white ,young,